Disclaimer

De door Koers Leefstijlcoach verstrekte informatie is ontleend uit bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid van deze informatie kan echter niet worden ingestaan. Op alle teksten, logo’s, afbeeldingen en ander materiaal dat gepubliceerd wordt op deze website ligt het copyright bij Koers Leefstijlcoach. Indien dit niet het geval is, wordt dit vermeld. Alle rechten voorbehouden.

Het overnemen van code of gedeeltes ervan, afbeeldingen, teksten en scripts van koersleefstijlcoach.nl is uitsluitend toegestaan met toestemming van de rechthebbende en onder vermelding van naam en link. Aanvragen kunnen worden gedaan via astrid@koersleefstijlcoach.nl.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze website wordt verstrekt, kunnen geen rechten worden ontleend. Koers Leefstijlcoach aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid.

Alle informatie, tekst, codes, afbeeldingen en ander materiaal op deze website zijn met de grootste zorg samengesteld. Koers Leefstijlcoach kan echter de correctheid ervan niet garanderen en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane schade.

Type- en spelfouten voorbehouden.